Độ mạnh yếu của kim loại có tính khử

1. Kim loại có tính khử là gì?

Kim loại có tính khử được gọi là chất khử (hay tác nhân khử), là một nguyên tố hóa học hay một hợp chất trong các phản ứng ôxi hóa khử có khả năng khử một chất khác. Để thực hiện điều đó nó trở thành chất bị ôxi hóa, và vì thế nó là chất cho điện tử trong phản ứng ôxi hóa khử. Chất khử đồng thời cũng là chẩt bị oxi Hóa.

Tham khảo: Lưới thép hàn

Độ mạnh yếu của kim loại có tính khử

Một kim loại có tính khử mạnh rất dễ dàng mất (hay cho) các điện tử.
Hạt nhân của nguyên tử thu hút các điện tử quỹ đạo của nó. Đối với các nguyên tố mà nguyên tử của nó có bán kính nguyên tử tương đối lớn thì khoảng cách từ hạt nhân tới các điện tử là lớn hơn và lực thu hút (hấp dẫn) của nó là yếu hơn; do vậy, các nguyên tố này có xu hướng thể hiện tính khử cao hơn.

Tiêu chuẩn đánh giá một chất trong việc dễ hay khó bị ôxi hóa/mất điện tử được gọi là thế ôxi hóa. Các chất khử có thể dễ dàng xếp hạng theo sự tăng lên (giảm xuống) trong thế ôxi hóa của chúng. Một kim loại có tính khử mạnh hơn khi nó có thế ôxi hóa có trị số lớn hơn và sẽ là chất khử yếu khi nó có thế ôxi hóa có trị số nhỏ hơn. Bảng dưới đây chỉ ra thế khử của một số chất khử ở điều kiện 25 °C. Ngoài ra cũng cần ghi nhớ là quá trình ôxi hóa là mất đi điện tử còn quá trình khử là thu điện tử.

Tầm quan trọng của kim loại có tính khử

Các chất khử và các chất ôxi hóa là các chất có tác dụng ăn mòn điện hóa. Là “sự xuống cấp của các kim loại do kết quả của các hoạt động điện hóa”.
Quá trình này cần có 1 hay nhiều ion đảm nhận vai trò nhận điện tích (ion dương) và 1 hay nhiều ion đảm nhận vai trò cho điện tích (ion âm) để có thể xảy ra.

Anôt là nguyên tố mất điện tử (chất khử). Vì vậy quá trình ôxi hóa diễn ra tại anôt. Còn catôt là nguyên tố thu nhận điện tử (chất ôxi hóa). Vì thế quá trình khử luôn luôn diễn ra tại catôt. sự ăn mòn điện hóa diễn ra khi có sự chênh lệch về thế ôxi hóa.
Khi điều này xảy ra, anôt kim loại sẽ bắt đầu bị hư hỏng dần đi. Do ở đó có một mạch điện khép kín thông qua chất điện phân.

Xem thêm: Báo giá Tôn Hoa Sen

2. Kim loại có tính khử mạnh nhất

Các kim loại có tính khử càng mạnh thường cho sản phẩm khử có số oxi hóa càng thấp. Các kim loại như Natri, Kali…sẽ gây nổ khi tiếp xúc với các dung dịch axit

VD: Cho dãy các kim loại: Kali, Magie, Natri, Nhôm. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là Kali.

Theo bảng trên, kim loại có tính khử mạnh nhất là Liti.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *