Chuyên mục: Forex Brokers

Đặc điểm của mô hình nến Doji trong giao dịch Forex

Mô hình nến Nhật đảo chiều có rất nhiều dạng mô hình đảo chiều, tuy nhiên trong đó có mô hình nến đảo chiều Doji mà mọi trader hầu như cần phải nắm. Nến Doji là mô hình nến đảo chiều tăng giá rất quan trọng trong kỹ thuật sử dụng.

Read More